Thursday, 24 September 2009

REVENO AL VERA PATROLANDOKlaku sur bildo por grandigi gxin.

Hodiaŭ mi vizitis “Website”-n de Brigitte Monfort, vere estas ŝia nova “Website”, do mi demandis mi mem : Kiel knabino 9 aĝa povas fari tion ? ĉu ŝi estas pli intengenta ol aliaj knabinoj ŝia aĝa ? Ne ! Klaro ke ne; mi kutimas diri ke ni spiritistaj havas la plej justan vidon de Dio. Mi konas nenion religion aŭ pensmaniron, kredon kiun plibone respekta kaj j konas Dion ol ni spiritistaj, mi ĉiam memorigas vin ke Spiritismo ne estas, neniam estis kaj neniam estos religio. Mi defias vin montri en la kvin bazaj Spiritaj verkoj (La libro de Spiritoj, La Evangelio laŭ Spirita Doktrino, La libro de Mediumoj, Ĉielo kaj Infero, Genezo. ) kie estas skribita ke Spiritismo estas religio. Revenu nin al nia ĉefa afero , kial ekzistas personoj pli inteligentaj ol aliaj ? Simple, ili havas pliajn enkarniĝojn aŭ estas pli superaj, ni estas egalaj nun antaŭ Dio, ĉar kelkulo de ni estas sur malsama etapo de evoluo, tiel iu kiu vivis lastan enkarniĝo en la lando de ekzemple, itala lingvo, kaj nun revenas alian landon kaj eklernas italan lingvon, li/ŝi havos facilecon pro lerni tiun lingvon, Ni ĉiuj estas spiritoj, enkarniĝintaj spiritoj, do kiam vi trovus iun tre inteligenta, certe vi estas antaŭ evolua spirito aŭ spirito kiun havis multajn enkarniĝojn. Ha! Mi rekonmendas vin viziti “Website”-n de Brigitte Monfort, klaku sur sur ŝia nomo, kaj bona navigadon !

Jeanne Beaumont Piedrosis


RIVENI/GO BACK/НАЗАД

Wednesday, 16 September 2009

ĈIMPANZOJKLAKU SUR DESEGNO POR GRANDIGI GXIN.

ĈIMPANZOJ

En unu el miaj artikolo mi skribis pri Allan Kardec ne esti kodigulo de Spirita Doktrino (SD), tiuj uloj kiuj diras tion agas kiel ĉimpanzoj ! Ĉu vi scias historiojn de ĉipampanzoj ?

En jaroj 60, kelkaj sciencistoj prenis some ĉimpanzoj kaj metis ilin en la ĉambro, sciencistoj metis ŝtuparon en la ĉambro kaj supre ŝtuparo ili metis bananojn, kaj kiam iu ĉimpanzo provis preni bananojn sciencistoj banis aliajn ĉimpanzojn kun tre malvarma akvo.

Post kelka tempo ĉimpanzoj bategis ĉimpanzon kiun provis preni bananojn. Post kelka tempo sciencistoj ŝanĝis ĉimpanzon, kaj metis alian ĉimpanzon en la ĉambro, nova ĉimpanzo provis preni bananojn sed aliaj ĉimpanzoj bategis lin.

Sciencistoj ŝanĝis alian ĉimpanzon, post kelka tempo ĉiuj ĉimpanzoj estis ŝanĝitaj, ili ne estis banitaj per malvarma akvo, tamen ili bategis ĉimpanzon kiun provis preni bananojn.

Se fremda ĉimpanzo demandis ilin kial ili bategis tiun kiun provis preni bananojn, ili problable dirus; " Mi ne scias, ĉi tie aferoj ĉiam funkciis tiel ! "

Kelkaj spiritistoj agas same tiuj ĉimpanzoj, kiam ili diras ke Kardec kodigis SD-n, vere Kardec kompilis SD-n. Dio donis al ni cerbon, ne pro plenumi spacon ene kapo, sed por ni uzi ĝin, por ni rezoni.

"neskuebla fido estas nur tiu, kiu povas rekte rigardi la racion en ĉiuj aĝoj de la homaro. " - La Evangelio Laŭ Spiritismo Ĉap. 19:7 lasta paragrafo.Brigitte Noireau MonfortRIVENI/GO BACK/НАЗАД

Thursday, 10 September 2009

NE PAPAGUKlaku sur foton por grandigi gxin.

Ĉu la Spirita doktrino (SD) enhavas malperfektaĵon kaj eraron ? Mi opinias ke ne. Do kial kelkaj bazaj verkoj de SD enhavas absurdajn sprimojn ke eĉ infano kiel mi rimarkas kaj kelkaj personoj konataj kiel saĝaj ne rimarkas ? Propra SD petas nin ke ne akcepti ĉion, unue ni devas rezoni.
- Pri kio vi parolas ? Demandis spiriton apud min, kaj aldonis.
- Ĉu vi ne diris ke SD ne enhavas malperfektaĵojn aŭ eraron ? Mi eksplikas, la bazaj verkoj (5 bazaj libroj de SD) estis diktitaj per Superaj Spiritoj ili ne permesus malperfektaĵojn sur la bazaj verkoj de SD.
- Mi redemandas vin, kiaj estas tiuj absurdoj vi trovis kara saĝanjo ? Demandis spiriton iomete sarkasma. Ne malpacienciĝu, mi diras, estas dirmaniero kodigi. En la spirita etoso, oni ofte aŭdas ke Allan Kardec Kodigis la SD-n, tiu dirmaniero estas tute malkorekta ĉar kodigi signifas meti kodon sur ion, ŝanĝi io nekomprenebla al iu kiu ne konas kodon. En la SD estas ĉio malfermita ! La superaj Spiritoj povus uzita dirmanieron malkodigi, se la instruoj de Superaj Spiritoj estis en kodo aŭ tre malkomprenebla, do kial li uzis tiun tro malkorektan dirmanieron kion multaj espiritistaj ripetas kiel papago sen rezoni pri ies signifo.
- Vi pravas , sed kial Superaj Spiritoj uzis tiun dirmanieron ? Demandis spiriton kiun atente legis mian verkon. Mi pensas ke tio estas tipo de testo pro vidi kiun pensas kaj kiu papagas. Spirito foriris konvikplena, ĉu kaj vi karaj legantoj ĉu mi konvinkis vin ? Ne ! ne gravas ne ĉiuj estas perfekta.

Brigitte Monfort
RIVENI/GO BACK/НАЗАД

Monday, 7 September 2009

RIKOLTA TEMPORIKOLTA TEMPO
(Mi ricevis demandon de knabino 10 aĝa, ŝi estas mia amikino el Usono, ŝia nomo estas Vada . )
Karulino Brigitte mi legis en Ipernity ke vi estas serioza studantino de biblio, Mi havas grandan malfacilecon por kompreni ĝin, bonvolu ĉu vi povas ekspliki al mi la Terkulturistojn Parabolon ? Ĝi estas en: ( Mateo 21:33, Marko 12, kaj Luko 20:9)Dakon por via demando kara amikino Vada, mi respondos plezurplene. Unue mi devas diri ke legado de biblio ne estas facila, kelkaj religioj falsis parton de biblio, ĝia sprimmaniero estas malfacila kaj propra Jesuo uzis vortojn kun alia signifo krom ĝia reala signifo; ekzemplo, verbo MORTI .En Genezo 2:16-17, Dio diras al Adamo kaj Eva: "...ne manĝu malpermesa frukto, ĉar je tago vi manĝi ĝi, vi mortos. " Ili manĝis tiu frukto kaj ne mortis.En Mateo 8:22. " Lasu mortulojn entombigi siajn mortulojn. En Johano 11:25. " Tiu kiu kredas je mi, se estus mortinta, li vivos. " Mi donis kelkajn ekzemplojn, sed vi povas rimarki ke verbo MORTI havas superan signifon ol ni kutime donas ĝin.Nun mi eksplikos vin signifon de parabolo. Patrafamilio estas Dio. La plantita vinkultura estas leĝo de Dio. La vinkulturuloj estas homoj kiuj devas instrui kaj praktiki Dialeĝon. La servuloj kiuj estis senditaj estas profetoj kiuj ili mortigis. Sia filo kiu li sendis laste, estas Jesuo kiu ili ankaŭ mortis. Nun se vi relegu tekston vi plibone komprenos ĝin.

Brigitte Monfort


RIVENI/GO BACK/НАЗАД

LINGVO EVOLUOLINGVO EVOLUO

Kelkaj lingvoj studuloj diras ke ne neandertaloj nek kromajonoj povis uzi voĉakordojn, tamen lingvistikaj diras male. La ĉefa dubo estas scii se laringo de tiu homoj, speciale la molaj partoj kiuj estas nerekonstruiebla en tiuj trovitaj fosiloj, povas funcii, ĉar sen tio, oni ne povas taksi voĉan aparaton.

Pro diferenco en la buŝa formo, neandertaloj havus malfacilecon eldiri kelkajn sonojn, speciale la nazajn sonojn. Ĉi tie ni lasos tiujn kontraŭcojn, ni ekzamenos alvenon de nova viro, kaj alveno de sia esprimmaniero, kiu aperis kun pitekantropoj, kaj evoluas pro sia plibona buŝa anatomio kaj kulturo. Ni ekzamenos tiujn faktojn je lumo de spirita vidpunkto.

Kompreni komencon de homara voĉakomuniko estas ekvidi niajn propran verbevoluon. En 1862 spirito Erasto donis sekvajn komunikon : " La Kreinto donis al ĉiujn homojn de sama specio, propran manieron de komuniko, tamen ju pli tiu lingvo estas malevolua des pli kruda estas siaj parolantoj.

Estas pro tiu vero ke sovaĝaj kaj malcivilizitaj homoj havas povrajn lingvojn, kaj kelkaj dirmanieroj ne trovas similajn terminologiojn. Estas pro tiu motivo ke popoloj kiuj evoluas kreas dirmanieron por novaj ektrovitovĵoj kaj necesoj. "

La primitiva lingo estis unuaforma, tamen kun kreskado de triboj kelkaj homoj lasis sian tendon, kontruis novajn familiojn, do lingvo uzita de ili ŝanĝiĝis pli kaj pli, de idaro al idaro, tiel estis kreitaj pluraj idiomoj. Nuntempe ni havas Esperanton kiun laŭ mia opinio estas la plej alta grado de homa verbakomuniko.

Spiritaj informoj diras ke la preskaŭ perfekta idiomo estas uzita en la planedo ankoraŭ ne konata de teruloj, kies nomo estas neelprononcebla por ni. Do brakumu nin nian amatan Esperanton, ĝi estas multe pli ol ni meritas pro niaj neperfektaĵoj kaj malpli amo je niaj teraj gefratoj.

Estu Jesuo kun ni.
Brigitte Monfort

--------------------------------------------------------------------------------GO BACK /REVENI